Gebruiksregels

Gebruiksregels

Nog even dit…

Buurtbusvereniging Woerden-Breukelen heeft de volgende simpele huisregels voor de website.
Uitgangspunt voor het bezoek aan deze site is de Nettiquette!
Gebruik gewoon, duidelijk en correct Nederlands. De beheerders en eigenaren van deze site behouden zich het recht voor bijdragen te verwijderen.
Wij houden ons ook het recht voor te allen tijde deze regels te kunnen aanpassen en/of uit te breiden.

Copyrights…

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die op deze website toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.
Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken, logo’s, teksten en afbeeldingen op de gehele website en gekoppelde pagina’s.
Vermenigvuldiging of verspreiding van de hele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) niet toegestaan.

Externe koppelingen…

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten die door andere partijen dan de Buurtbusvereniging Woerden-Breukelen worden geëxploiteerd en beheerd.
Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt.
Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de koppelingen.

E-mailadressen op internet…

Het is geen enkele organisatie, commercieel of non-profit, toegestaan e-mailadressen te publiceren op internet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Buurtbusvereniging Woerden-Breukelen.
E-mailadressen vermeld in publicaties van kranten en van de Buurtbusvereniging zelf, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verwerkt door derden op internetpagina´s.
Kosten voortkomend uit het publiceren van e-mailadressen zonder schriftelijke toestemming, zullen worden verhaald op de publicerende partij.